Operační program Výzkum a vývoj pro inovace představili v Ostravě