Odvážné vize a technologický pokrok řízený poptávkou trhu musejí kráčet spolu