Odpady: dobrý skládkovací byznys, anebo nová energetická platforma?