Ochranné atmosféry významně ovlivňují kvalitu svařovacích procesů