Ochrana vodních zdrojů musí být principem života na Zemi, což plně potvrdilo: WATENVI 2010