Obrábění z více úhlů a jak to souvisí s filozofií monozukuri