Obchod se stroji na výrobu plastů mezi EU a USA by měl být jednodušší