Obce s úložišti radioaktivních odpadů dostanou více peněz