O vzájemných pohybech Slunce, Měsíce a Země a jejich důsledcích pro náš život