O vývoji uživatelsky orientovaných provozních systémů pro rozhraní člověk-stroj ve výrobním prostředí