O spolupráci mezi podniky i výzkumnými organizacemi a o státní podpoře pro sektor Machine Tools v ČR