O sepětí teorie s praxí aneb když je certifikát cestou ke kariéře