O pohonu automobilů na 36. mezinárodním sympoziu ve Vídni