O novém vydání normy ISO 9001, změny lze integrovat průběžně