O některých problémech výroby tritia pro tokamak ITER