Nový radarový snímač hladiny pro složité aplikace měření sypkých materiálů