Nový protiblokovací systém zajistí lepší a bezpečnější brzdění elektrických kol