Nový projekt společnosti ČEZ Teplárenská pomohl snížit emise škodlivin