Nový nanokatalyzátor usnadňuje výrobu vodíku z metanolu