Nový nanogenerátor vytváří vysokoenergetické terahertzové záření