Nový kompaktní systém pro zpracování obrazů PV 500