Nový biopiezoelektrický nanogenerátor vznikl z odpadu při zpracování ryb