Nově vybavené posluchárny ČVUT, na Fakultě strojní: přilákají nové posluchače?