Nové trendy měření ve VÚTS v rámci Centra rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) Liberec