Nové technologie Industrie 4.0 musí být adaptovatelné do průmyslového pr