Nové poznatky Výzkumného centra Textil II v Liberci: PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL A TEXTILNÍ STROJÍRENSTVÍ