Nové možnosti zobrazování jednotlivých atomů pomocí rastrovacích mikroskopů