Nové aplikace elektrohydraulických zkušebních zařízení