Nová technika snižuje riziko požárů vlivem poruch v elektroinstalaci