Nová rozvojová strategie firmy ŽĎAS přináší své plody