Nová optická pinzeta manipuluje s objekty menšími než 10 nm