Nová nanostruktura může být klíčem ke kvantové elektronice