Nižší pořizovací cena se může výrazně prodražit. Nákup CNC stroje bez certifikace je riziko