Nižší citlivost kvalitních antigenních testů nemusí být při správném použití nevýhodou