Nespoléhejte jen na interní výzkum, rozhlédněte se v celém odvětví Otevřená inovace (2)