Nejzávažnějším problémem životního prostředí se stává kvalita ovzduší