Největším bezemisním zdrojem energie zůstávají vodní elektrárny