Největší evropská baterie je (jak jinak) v Německu