Nejmenší plně funkční linka na vyfukování tubulárních fólií