Nejlepší spolupráci předvedly v loňském roce TESCAN a VUT v Brně