Nejlepší spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou