Nejen vzdělaná, ale i motivovaná a kreativní pracovní síla