Nazrál čas na jaderné inovace III : Kosmos skýtá naději