Navzdory politickým a hospodářským nejistotám je současný stav oboru obráběcích strojů v Evropě pozitivní