„Naším cílem je nízkoemisní a bezpečná energetika s trvale přebytkovou bilancí“