Naši vědci přispěli k objasnění mechanismu lokalizované deformace