Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin