Náročný a úspěšný výzkum a vývoj zvýší konkurenceschopnost našich výrobků