Nanometrová fólie z 2D materiálu stíní elektromagnetické vlny