Nanokostky stříbra by mohly vylepšit diagnostické testy